Historia

Kodeks Myśliwego

W ciągu 50 lot swojego istnienia Koło Łowieckie nr 2 „RATUSZ" w Poznaniu zawsze w sposób odpowiedzialny wykonywało swoje statutowe obowiązki. Swoim członkom umożliwiało wykonywanie myślistwa przez co mogli realizować swoje życiowe pasje. Postępowanie zgodnie z obyczajem myśliwskim, zgodnie z etyką łowiecką, szacunek w postępowaniu ze zwierzyną – to najwyższe wartości dla członków Koła. Przyszłość Koła - to utrzymanie takiego kierunku działania. To stwarzanie możliwości realizacji pasji życiowych w lesie i na polach w styczności z naturą i w zgodzie z naturą.

DEKALOG MYŚLIWEGO czyli 10 zasad etycznego łowiectwa.

I. Bądź zawsze wzorowym myśliwym - przestrzegaj prawa łowieckiego, obyczajów łowieckich i tego dekalogu.

II. Wykazuj troskę o środowisko - ochrona przyrody, prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o warunki bytowania zwierzyny - to twoje codzienne powinności.

III. Nie bądź myśliwym "materialistą" – nieetyczne jest czerpanie z łowiectwa korzyści materialnych bądź oczekiwanie zapłaty za pracę na rzecz Koła.

IV. Bądź życzliwy i serdeczny dla innych myśliwych - zawsze musisz być gotowy do niesienia pomocy i rady innym, zwłaszcza mniej doświadczonym kolegom.

V. Obdarzaj szacunkiem gości polowania - udzielaj im koleżeńskiej pomocy, polują przecież na nieznanym sobie terenie.

VI. Godnie zachowuj się będąc gościem innego Koła - nie żądaj przywilejów i specjalnego traktowania. Pamiętaj, ze reprezentujesz swoje Koło.

VII. Bądź zdyscyplinowany - musisz w pełni podporządkować się poleceniom i nakazom prowadzącego polowanie.

VIII. Pogłębiaj wiedzę łowiecką - myśliwy nigdy nie umie wszystkiego i cały czas się uczy.

IX. Dbaj o dobre imię swego Koła - ono bowiem zapewnia Ci możliwość realizowania życiowych pasji.

X. Bądź popularyzatorem łowiectwa - przy każdej okazji propaguj idee łowiectwa, ukazuj jego największe wartości zwłaszcza dla przyrody i środowiska.

© 2019 KL RATUSZ 2 w Poznaniu