Obwody

Obwód 215 - Grudna

Opis granic obwodu:

Z m. Zębowo drogą przez Komorowo do m. Grońsko. Stąd drogą przez m. Grudna, Węgielnia i dalej w kier. na Lubień do rzeki Czarna Woda. Rzeką tą w kierunku północnym do m. Zawada, a stąd drogą przez Błaki i dalej w kierunku na Zębowo do drogi Kaliska -Zębowo, drogą tą do m. Zębowo.

Obwód leśny Grudna Powiat Nowotomyski dzierżawiony od 1957 roku. 

  • obszar całkowity: 4.457 ha
  • obszar wyłączony: 60 ha

Powierzchnia użytkowa: 4397 ha w tym:

grunty leśne: 2378 ha (53,4% powierzchni obwodu)

  • państwowe: 2088 ha
  • pozostałe: 290 ha

Inne: 2019 ha

Lasy Państwowe (2088 ha) Nadleśnictwa:

  • Pniewy - RDLP Poznań
  • Bolewice - RDLP Szczecin

Gmina: Lwówek - obszar wiejski (934 ha) , Miedzichowo (1152 ha) , Lwówek obszar wiejski (2 ha)

Grunty pozostałe (2307 ha w tym [290 ha leśne, 2017ha inne] w tym:

Gmina Miedzichowo - razem 431 ha w tym:

  • Leśna: (40 ha),
  • Inna (391 ha)

Gmina Lwówek obszar wiejski - razem (1876 ha) w tym:

  • Leśna: 250 ha
  • Inna: 1626 ha

Opis granic obwodu:

Z m. Zębowo drogą przez Komorowo do m. Grońsko. Stąd drogą przez m. Grudna, Węgielnia i dalej w kier. na Lubień do rzeki Czarna Woda. Rzeką tą w kierunku północnym do m. Zawada, a stąd drogą przez Błaki i dalej w kierunku na Zębowo do drogi Kaliska -Zębowo, drogą tą do m. Zębowo.

© 2019 KL RATUSZ 2 w Poznaniu