Obwody

Obwód 193 - Lusówko

Opis granic obwodu:

Z m. Tarnowo Podgórne drogą na płd. - wsch przez Lusowo i Zakrzewo do drogi wojewodzkiej numer 307. Drogą tą na zachód przez Sierostaw i Więckowice do drogi
odchodzącej na północ na m. Kalwy. Następnie drogą tą w kierunku północnym przez Kalwy i Ceradz Kościelny do m. Gaj Wieki, a stąd drogą krajową numer 92 w kierunku wschodnim do Tamowa Podgórnego. 

Obwód polny Lusówko Powiat Szamotulski i Poznański wniesiony w 1974 roku przez członków koła nr 188 "Tarnowo Podgórne" po połączeniu z kołem łowieckim Ratusz.

 • obszar całkowity: 4747 ha
 • obszar wyłączony: 527 ha

Powierzchnia użytkowa: 4220 ha w tym:

grunty leśne: 703 ha (14,8% powierzchni obwodu)

 • państwowe: 495 ha
 • pozostałe: 208 ha

Inne: 3517 ha

Lasy Państwowe (495 ha) Nadleśnictwa:

 • Konstantynowo RDLP Poznań

Gmina: Buk (9 ha) , obszar wiejski Tarnowo Podgórne (408 ha) , Dopiewo (78 ha)

Grunty pozostałe (3728 ha) w tym :

Gmina Buk obszar wiejski- 55 ha w tym:

 • Leśna: (14 ha),
 • Inna (41 ha)

Gmina Dopiewo (350 ha) w tym:

 • Leśna: 42 ha
 • Inna: 308 ha

Gmina Kaźmierz (213 ha) w tym:

 • Leśna: 3 ha
 • Inna: 210 ha

Gmina Tarnowo Podgórne (3107 ha) w tym:

 • Leśna: 149 ha
 • Inna: 2958 ha

 

 

 

 

© 2019 KL RATUSZ 2 w Poznaniu