Obwody

Obwód 176 - Poznań Zachód

Opis granicy:

Z m. Różany Młyn strumieniem ok 600m na wschód do rzeki Warty, następnie rzeką tą w kierunku południowym do autostrady A2. Wzdłuż tej autostrady w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej na Plewiska. Drogą tą do Plewisk, a stąd w kierunku wschodnim przedłużeniem ulicy Grunwaldzkiej do toru kolejowego Dopiewo - Poznań i torem tym w kierunku wschodnim do styku granic administracyjnych miasta Poznania i gminy Dopiewo. Dalej granicą administracyjną m. Poznania do toru kolejowego Poznań - Kiekrz. Torem tym w kierunku wschodnim do drogi Krzyżowniki - Psarskie, drogą tą przez Psarskie, a następnie przez Złotniki do toru kolejowego Obomiki - Poznań. Torem tym w kierunku Poznania do skrzyżowana z ulicą Strzeszyńską. Ulicą tą do drogi biegnqcej na Podolany, drogą tą do Piątkowa, a stąd w kierunku wschodnim torem kolejowym do m. Różany Mlyn.

Lokalizacja książki polowań: Portiernia Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ul.Biskupińska 67, 60-463 Poznań, 

Obwód miejski Poznań-Zachód powiat Poznań dzierżawiony od 1956 roku. 

 • obszar całkowity:  12.691 ha
 • obszar wyłączony:  7.336 ha

Powierzchnia użytkowa: 5.281 ha w tym:

grunty leśne: 1766 ha (14,0 % powierzchni obwodu)

 • państwowe: 109 ha
 • pozostałe: 1.657 ha

Inne: 2.515 ha

Lasy Państwowe 109 ha (Nazwa Nadleśnictwa):

 • Łopuchówko - RDLP Poznań
 • Konstantynowo - RDLP Poznań

Gmina: Suchy Las (16ha) , Poznań (93 ha)

Grunty Pozostałe 5.172 ha w tym:

Gmina Komorniki (68ha):

 • Leśna: (2 ha),
 • Inna (66 ha)

Gmina Poznań (4.931 ha) w tym:

 • Leśna: 1.655 ha
 • Inna: 3.276 ha

Gmina Suchy Las (173 ha) w tym:

 • Leśna: 0 ha
 • Inna: 173 ha

 

© 2019 KL RATUSZ 2 w Poznaniu