Aktualności

Informujemy, że Nadleśnictwo Babki nadesłało pismo do Zarządu KŁ RATUSZ 2 w Poznaniu w którym przypomina, że z dniem 31 grudnia 2016r. straciło moc znowelizowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, wprowadzające dwuletnie zniesienie okresu ochronnego na lochy w województwie podlaskim i jego skrócenie na pozostałym obszarze kraju.

Darz Bór

Zarząd KŁ nr 2 Ratusz w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Ogólnikiem ZG PZŁ w Warszawie Nr 29/IT/2015 z 7 grudnia 2015 r., ze względów organizacyjnych w latach 2016 – 2018 planuje się sukcesywną wymianę legitymacji członków PZŁ. Wymiana jest spowodowana aktualizacją i weryfikacją danych osobowych myśliwych do systemu informatycznego PZŁ ”ŁwP”, w tym także dodanie aktualnego zdjęcia.