Aktualności

22.04.2017 Szkolenie i trening strzelecki dla członków KŁ

Zarząd Koła Łowieckiego nr.2 ,,Ratusz „ w Poznaniu informuje , że tegoroczny trening strzelecki odbędzie się w dniu 22.04.2017 (sobota) o godz. 13:00 na strzelnicy ,,Lizawka” w Antoninku

Trening przeprowadzi zespół sędziów – instruktorów PZŁ w składzie:
Kol. Piotr Radzikowski – przewodniczący ,kol. Paweł Bendowski ,kol. Igor Karpina , kol. Florian Subsar , kol. Tomasz Stokłosa

  • wystąpienie Prezesa : otwarcie i omówienie przebiegu treningu
  • Informacje Łowczego :
    • bieżące sprawy gospodarcze koła , ustalenie sposobów zapbiegania występującym szkodom łowieckim na terenie obwodów
    • mówienie przez prowadzącego strzelanie przebiegu poszczególnych konkurencji oraz zasad bezpieczeństwa na terenie strzelnicy podczas zawodów.