Aktualności

Łowczy KŁ RATUSZ zarządza, aby w przypadku strzelenia dzika oznacza jego płeć w stosownym polu w  książce polowań. Ten sam znak należy postawić przy odstrzale przed odstawieniem do punktu skupu dziczyzny.

Łowczy KŁ nr 2 RATUSZ  w Poznaniu

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2018r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.