Aktualności

ZO PZŁ w Poznaniu informuje, że w dniach 6-8 kwietnia w hali MT Polska w Warszawie odbędą się Targi Hubertus Expo podczas których zostaną otwarte obchody 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

W związku z powyższym organizujemy w piątek 6 kwietnia autokarowy wyjazd na powyższe Targi. Autokar wyjedzie z Poznaniu ul. Libelta o godz. 5:30 - powrót tego samego dnia wieczorem.

Uprasza się wszystkich chętnych myśliwych o zgłaszanie się w poniedziałek do stacji krwiodawstwa i oddawanie krwi dla ofiar dzisiejszej tragedii zawalenia się budynku po wybuchu gazu w Poznaniu. Hasło „Darz Bór”.

A9B8

04.03.2018 Protest myśliwych pod Sejmem RP

W najbliższy wtorek tj. 6 marca o godz.10.00 spotykamy się pod Sejmem RP. MÓWIMY STANOWCZE NIE NISZCZENIU POLSKIEJ TRADYCJI ŁOWIECKIEJ!
- nie dla wydłużenia odległości od zabudowań aż do 250m,
- nie dla zakazu obecności dzieci do 18 roku życia na polowaniach,
- nie dla niszczenia polskiej kynologii łowieckiej,
- nie dla odebrania samorządności organizacji społecznej.
Musisz tam być! ... nie będzie następnego razu.

A9B8

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Polski Związek Łowiecki jest zmuszony poinformować Pana Premiera, że pomimo dotychczasowego zaangażowania w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, od dnia 1 kwietnia 2018 roku NIE BĘDZIE MOŻLIWE SKUTECZNE OGRANICZANIE POPULACJI DZIKA NA TERENIE KRAJU oraz zwalczanie, niebezpiecznej dla trzody chlewnej jednostki chorobowej, afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzenie proponowanych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawek do ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 2234):

  1. kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych podlega karze grzywny,
  2. zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  3. kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

spowoduje brak możliwości wykonywania polowania, odstrzału sanitarnego oraz odstrzału redukcyjnego na znacznym obszarze naszego kraju, w szczególności na terenach zurbanizowanych.