Aktualności

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Polski Związek Łowiecki jest zmuszony poinformować Pana Premiera, że pomimo dotychczasowego zaangażowania w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, od dnia 1 kwietnia 2018 roku NIE BĘDZIE MOŻLIWE SKUTECZNE OGRANICZANIE POPULACJI DZIKA NA TERENIE KRAJU oraz zwalczanie, niebezpiecznej dla trzody chlewnej jednostki chorobowej, afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzenie proponowanych przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawek do ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 2234):

  1. kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań mieszkalnych podlega karze grzywny,
  2. zakaz – poza polowaniami i odłowami – płoszenia chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  3. kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

spowoduje brak możliwości wykonywania polowania, odstrzału sanitarnego oraz odstrzału redukcyjnego na znacznym obszarze naszego kraju, w szczególności na terenach zurbanizowanych. 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuje, że ocena prawidłowości pozyskania jeleni i danieli byków oraz muflonów pozyskanych w sezonie 2017/2018 odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota) na strzelnicy w Poznaniu - Antoninku ul. Bałtycka 79.

Ze względów organizacyjnych w celu skrócenia czasu oczekiwania na wyniki oceny prosimy aby myśliwi z kół łowieckich o numerach 53-104 przybyli w godzinach 9.00- 13.00, natomiast myśliwych z kół o numerach 1-52 zapraszamy w godzinach 13.00-17.00.

Trofea przekazywane do oceny należy właściwie opisać na metryczce, uwzględniając imię i nazwisko myśliwego, numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania.

A9B8