Aktualności

15.12.2013 Polowanie Zbiorowe w Obwodzie 215 Grudna

Dnia 15 grudnia 2013 roku społeczność myśliwych koła Ratusz nr2 w Poznaniu oraz zaproszeni goście spotkali się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 215 Grudna.

Polowanie pierwotnie planowane było na dzień 7 grudnia b.r. Jednakże Zarząd Koła, ze względu na orkan "Ksawery" i pierwszy tegoroczny atak zimy (drogowcy jak zwykle zostali zaskoczeni), roztropnie podjął decyzję o przesunięciu terminu polowania. Dzięki temu polowanie przebiegło w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych bez negatywnych przygód z dojazdem. Polowanie zbiorowe miało pełną tradycyjną, oprawę myśliwską włącznie z sygnałami łowieckimi granymi przez kol.Piotra Cebernika.

10.11.2013 Hubertus w KŁ nr 2 Ratusz Obw. 215 Grudna

W dniu 10 listopada 2013 (niedziela) odbyło się polowanie hubertowskie zorganizowane przez Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ w Poznaniu. Polowanie poprzedzone zostało mysliwską mszą polową przy leśnej kapliczce w Grudnej.  Polowanie zbiorowe zostało zorganizowane jak co roku w obwodzie 215 Grudna (Kwatera Myśliwska - Węgielna). Przygotowując hubertusa, niemałym wysiłkiem miejscowych myśliwych i Zarzadu KŁ, przygotowano i rozwieziono po obwodzie dodatkowe 24 zwyżki. Zastosowanie zwyżek oraz istniejących w obwodzie ambon umożliwiło pierwszy raz zorganizowanie polowania zbiorowego typu "szwedzkiego".

05.09.2013 Myśliwi dzieciom OHZ Czempiń

W dniu 5 września 2013 Aleksander Burdziak (Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ) wspierał wraz z Andrzejem Jesse (Koło Łowieckie nr 21 Jawor) grupę 27 poznańskich wolontariuszy, którzy postawili sobie za cel zorganizowanie spotkania integracyjnego dla ok. 50 dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w ramach korporacyjnego programu wolontariackiego „ORANGE DAY".

Głównym celem spotkania integracyjnego była prezentacja dzieciom rodzimej fauny i flory oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu ochrony przyrody z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych "myśliwi dzieciom".

Dzieci rozpoczęły spotkanie od zwiedzenia Nadleśnictwa Konstantynowo, gdzie zapoznały się rolą leśniczego w współczesnym świecie, rodzajami zwierzyny i drzew występujących w Polsce. Dzieci miały również szansę zapoznać się z różnego rodzaju urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarce leśnej. Dodatkowo program został rozszerzony o wycieczkę po pobliskim lesie, której celem było praktyczne rozpoznawanie rodzajów drzew oraz poszukiwanie tropów zwierzyny.

13.11.2013 Oprogramowanie Hunting Calendar

Bieżąca analiza rynku dowodzi, że nie ma zbyt wielu aplikacji w sieci, w tym mobilnych, które wspierały by społeczność myśliwych. Dlatego każda dostępna pozycja jak "Hunting Calendar" godna jest odnotowania i poleca. Niestety jest to aplikacja płatna (ok 5EU). Oprogramowanie mobilne dla mysliwych dostepne jest na platforme Android i IOS.

Najmocniejsza strona oprogramowania "Hunting Calendar" jest szybki dostęp do informacji na temat wschodu/zachodu słońca oraz wschodu/zachodu i faz księżyca. Co w powiązaniu z dowolna aplikacją, lub stroną KŁ Ratusz, która dostarcza dane na temat pogody czyni planowanie pobytu w łowisku niezmiernie prostym.

01.09.2013 II Polowanie zbiorowe na kaczki

W dniu 1 września 2013 roku odbyło sie drugie polowanie zbiorowe na kaczki, lisy i jenoty w Kole Łowieckim nr 2 RATUSZ w Poznaniu. Polowanie zorganizowano tak jak poprzednio w obwodzie 193 Tarnowo Podgórne.