Aktualności

Podziękowanie wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanej mojej mamy Barbary Skrzypczyk z domu Opiela oraz uczestniczyli w dzisiejszej uroczystości pogrzebowej, pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność i szacunek.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom Myśliwym za wsparcie i obecność w tych trudnych dla nas chwilach. Dziękujemy za to, że łączyliście się z nami w bólu i żałobie.

kol. Przemysław Skrzypczyk 

05.01.2014 Polowanie Zbiorowe Obw. 215 Grudna

 

Dnia 05 stycznia 2014 roku myśliwi Koła Łowieckiego Ratusz nr2 w Poznaniu oraz zaproszeni goście spotkali się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 215 Grudna. Polowanie miało mieszany charakter i składało się z dwóch części  tzn. polowania typu szwedzkiego oraz dodatkowo przeprowadzono dwa pędzenia metodą tradycyjną.

Polowanie zbiorowe miało pełną tradycyjną, oprawę myśliwską włącznie z sygnałami łowieckimi.

Łowczy Zdzisław Smól na pokocie zaprezentował mysliwym dwie łanie.

Królem polowania został kol. Bernard Żyliński, I v-ce królem został kol. Zdzisław Smól.

Po zakończeniu polowania wszyscy uczestnicy gościli się wspólnym poczęstunkiem m.in. grochówką i kiełabasa z bułką.

Darz Bór