Aktualności

Podziękowanie wszystkim, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanej mojej mamy Barbary Skrzypczyk z domu Opiela oraz uczestniczyli w dzisiejszej uroczystości pogrzebowej, pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność i szacunek.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom Myśliwym za wsparcie i obecność w tych trudnych dla nas chwilach. Dziękujemy za to, że łączyliście się z nami w bólu i żałobie.

kol. Przemysław Skrzypczyk 

 

Dnia 05 stycznia 2014 roku myśliwi Koła Łowieckiego Ratusz nr2 w Poznaniu oraz zaproszeni goście spotkali się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 215 Grudna. Polowanie miało mieszany charakter i składało się z dwóch części  tzn. polowania typu szwedzkiego oraz dodatkowo przeprowadzono dwa pędzenia metodą tradycyjną.

Polowanie zbiorowe miało pełną tradycyjną, oprawę myśliwską włącznie z sygnałami łowieckimi.

Łowczy Zdzisław Smól na pokocie zaprezentował mysliwym dwie łanie.

Królem polowania został kol. Bernard Żyliński, I v-ce królem został kol. Zdzisław Smól.

Po zakończeniu polowania wszyscy uczestnicy gościli się wspólnym poczęstunkiem m.in. grochówką i kiełabasa z bułką.

Darz Bór

Dnia 15 grudnia 2013 roku społeczność myśliwych koła Ratusz nr2 w Poznaniu oraz zaproszeni goście spotkali się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 215 Grudna.

Polowanie pierwotnie planowane było na dzień 7 grudnia b.r. Jednakże Zarząd Koła, ze względu na orkan "Ksawery" i pierwszy tegoroczny atak zimy (drogowcy jak zwykle zostali zaskoczeni), roztropnie podjął decyzję o przesunięciu terminu polowania. Dzięki temu polowanie przebiegło w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych bez negatywnych przygód z dojazdem. Polowanie zbiorowe miało pełną tradycyjną, oprawę myśliwską włącznie z sygnałami łowieckimi granymi przez kol.Piotra Cebernika.

W dniu 22 grudnia 2013 roku Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ w Poznaniu zorganizowało polowanie zbiorowe w obwodzie 193 Lusówko. W polowaniu brało czynny udział 32 myśliwych w tym jeden gość z zewnątrz. Łowczy poprowadził 6 pędzeń w terenie leśnym, w wyniku których na rozkładzie znalazły się dwa dziki. Zgodnie z tradycją polowanie zbiorowe zakończono wspólną biesiadą na terenie strzelnicy Towarzystwa Kurkowego w Tarnowie Podgórnym.

W dniu 10 listopada 2013 (niedziela) odbyło się polowanie hubertowskie zorganizowane przez Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ w Poznaniu. Polowanie poprzedzone zostało mysliwską mszą polową przy leśnej kapliczce w Grudnej.  Polowanie zbiorowe zostało zorganizowane jak co roku w obwodzie 215 Grudna (Kwatera Myśliwska - Węgielna). Przygotowując hubertusa, niemałym wysiłkiem miejscowych myśliwych i Zarzadu KŁ, przygotowano i rozwieziono po obwodzie dodatkowe 24 zwyżki. Zastosowanie zwyżek oraz istniejących w obwodzie ambon umożliwiło pierwszy raz zorganizowanie polowania zbiorowego typu "szwedzkiego".