Aktualności

05.09.2013 Myśliwi dzieciom OHZ Czempiń

W dniu 5 września 2013 Aleksander Burdziak (Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ) wspierał wraz z Andrzejem Jesse (Koło Łowieckie nr 21 Jawor) grupę 27 poznańskich wolontariuszy, którzy postawili sobie za cel zorganizowanie spotkania integracyjnego dla ok. 50 dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w ramach korporacyjnego programu wolontariackiego „ORANGE DAY".

Głównym celem spotkania integracyjnego była prezentacja dzieciom rodzimej fauny i flory oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu ochrony przyrody z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych "myśliwi dzieciom".

Dzieci rozpoczęły spotkanie od zwiedzenia Nadleśnictwa Konstantynowo, gdzie zapoznały się rolą leśniczego w współczesnym świecie, rodzajami zwierzyny i drzew występujących w Polsce. Dzieci miały również szansę zapoznać się z różnego rodzaju urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarce leśnej. Dodatkowo program został rozszerzony o wycieczkę po pobliskim lesie, której celem było praktyczne rozpoznawanie rodzajów drzew oraz poszukiwanie tropów zwierzyny.

01.09.2013 II Polowanie zbiorowe na kaczki

W dniu 1 września 2013 roku odbyło sie drugie polowanie zbiorowe na kaczki, lisy i jenoty w Kole Łowieckim nr 2 RATUSZ w Poznaniu. Polowanie zorganizowano tak jak poprzednio w obwodzie 193 Tarnowo Podgórne.

20.04.2013 Sprzątanie Domku Myśliwskiego

Jak co roku członkowie Koła Łowieckiego Ratusz spotkali się w Domku Mysliwskim w Grudnej, aby przygotować stanicę do nowego sezonu łowieckiego. Była to również okazja do zebrania pierwszych komentarzy członków w sprawie planowanej przebudowy siedziby koła.

W dniu 24.08.2013 członkowie Koła Łowieckiego nr 2 RATUSZ w Poznaniu spotkali sie na inauguracyjnym polowaniu zbiorowym na kaczki, lisy i jenoty. Polowanie odbyło się na terenie obwodu 193 Tarnowo Podgórne. Po zakończeniu polowania myśliwi, dodatkowo w ramach czynu społecznego, wspólnie zabezpieczyli i złożyli 4 tony ziarna kukurydzy do lokalnego spichlerza. Ziarno zostanie wykorzystane na podsypy jako karma dla zwierzyny w okresie zimowym.