Aktualności

05.01.2014 Polowanie Zbiorowe Obw. 215 Grudna

 

Dnia 05 stycznia 2014 roku myśliwi Koła Łowieckiego Ratusz nr2 w Poznaniu oraz zaproszeni goście spotkali się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 215 Grudna. Polowanie miało mieszany charakter i składało się z dwóch części  tzn. polowania typu szwedzkiego oraz dodatkowo przeprowadzono dwa pędzenia metodą tradycyjną.

Polowanie zbiorowe miało pełną tradycyjną, oprawę myśliwską włącznie z sygnałami łowieckimi.

Łowczy Zdzisław Smól na pokocie zaprezentował mysliwym dwie łanie.

Królem polowania został kol. Bernard Żyliński, I v-ce królem został kol. Zdzisław Smól.

Po zakończeniu polowania wszyscy uczestnicy gościli się wspólnym poczęstunkiem m.in. grochówką i kiełabasa z bułką.

Darz Bór

22.12.2013 Polowanie Zbiorowe w Obwodzie 193 Lusówko

W dniu 22 grudnia 2013 roku Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ w Poznaniu zorganizowało polowanie zbiorowe w obwodzie 193 Lusówko. W polowaniu brało czynny udział 32 myśliwych w tym jeden gość z zewnątrz. Łowczy poprowadził 6 pędzeń w terenie leśnym, w wyniku których na rozkładzie znalazły się dwa dziki. Zgodnie z tradycją polowanie zbiorowe zakończono wspólną biesiadą na terenie strzelnicy Towarzystwa Kurkowego w Tarnowie Podgórnym.

10.11.2013 Hubertus w KŁ nr 2 Ratusz Obw. 215 Grudna

W dniu 10 listopada 2013 (niedziela) odbyło się polowanie hubertowskie zorganizowane przez Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ w Poznaniu. Polowanie poprzedzone zostało mysliwską mszą polową przy leśnej kapliczce w Grudnej.  Polowanie zbiorowe zostało zorganizowane jak co roku w obwodzie 215 Grudna (Kwatera Myśliwska - Węgielna). Przygotowując hubertusa, niemałym wysiłkiem miejscowych myśliwych i Zarzadu KŁ, przygotowano i rozwieziono po obwodzie dodatkowe 24 zwyżki. Zastosowanie zwyżek oraz istniejących w obwodzie ambon umożliwiło pierwszy raz zorganizowanie polowania zbiorowego typu "szwedzkiego".

15.12.2013 Polowanie Zbiorowe w Obwodzie 215 Grudna

Dnia 15 grudnia 2013 roku społeczność myśliwych koła Ratusz nr2 w Poznaniu oraz zaproszeni goście spotkali się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 215 Grudna.

Polowanie pierwotnie planowane było na dzień 7 grudnia b.r. Jednakże Zarząd Koła, ze względu na orkan "Ksawery" i pierwszy tegoroczny atak zimy (drogowcy jak zwykle zostali zaskoczeni), roztropnie podjął decyzję o przesunięciu terminu polowania. Dzięki temu polowanie przebiegło w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych bez negatywnych przygód z dojazdem. Polowanie zbiorowe miało pełną tradycyjną, oprawę myśliwską włącznie z sygnałami łowieckimi granymi przez kol.Piotra Cebernika.

13.11.2013 Oprogramowanie Hunting Calendar

Bieżąca analiza rynku dowodzi, że nie ma zbyt wielu aplikacji w sieci, w tym mobilnych, które wspierały by społeczność myśliwych. Dlatego każda dostępna pozycja jak "Hunting Calendar" godna jest odnotowania i poleca. Niestety jest to aplikacja płatna (ok 5EU). Oprogramowanie mobilne dla mysliwych dostepne jest na platforme Android i IOS.

Najmocniejsza strona oprogramowania "Hunting Calendar" jest szybki dostęp do informacji na temat wschodu/zachodu słońca oraz wschodu/zachodu i faz księżyca. Co w powiązaniu z dowolna aplikacją, lub stroną KŁ Ratusz, która dostarcza dane na temat pogody czyni planowanie pobytu w łowisku niezmiernie prostym.