Historia

Sztandar Koła

Dnia 9 września 2005 roku ufundowano sztandar Koła Łowieckiego Nr. 2 RATUSZ w Poznaniu.

Fundatorami sztandaru były następujące osoby:

1. Jarosław Kraśnik

2. Ryszard Mocny

3. Józef Szała

4. Grzegorz Wasielewski

© 2019 KL RATUSZ 2 w Poznaniu