Aktualności

25.05.2019 Walne zebranie członków KŁ RATUSZ 2 w Poznaniu

Zarząd Koła w dnia 09 kwietnia 2019 podjął uchwałę roku o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia członków Koła Łowieckiego nr 2 „Ratusz” w Poznaniu na dzień: 25 maja 2019 roku godzina 10:30 w kwaterze myśliwskiej Węgielnia.

Szczegółową agendę Walnego przekazano indywidualnie każdemu myśliwemu za pośrednictwem Poczty Polskiej (agenda dostępna w sekcji Komunikaty Zarządu po zalogowaniu).

Obecność na zgromadzeniu w mundurach.

Ze względów organizacyjnych (zapewnienie cateringu) do dnia 17 maja 2019 roku proszę o potwierdzenie udziału w walnym zgromadzeniu

A9B8