Aktualności

07.05.2019 Opóźnienie rozpoczęcia polowania na kozły

Łowczy KŁ RATUSZ 2 w Poznaniu informuje, że sezon polowania na kozły na obwodach 175, 176, 193 rozpocznie się w dniu 16 maja 2019.  
Bezpośrednią przyczyną opóźnienia rozpoczęcia sezonu polowania na kozły, dla członków koła, jest zakonraktowanie w terminei 11-15 maja polowań dewizowych na kozły na w/w obwodach.
 
A9B8