Aktualności

12.01.2019 Polowanie zbiorowe obw.251 Grudna

W dniu 12 stycznia 2019 KŁ Ratusz 2 w Poznaniu zorganizował polowanie zbiorowe Hubertowskie na obw. 215 Grudna.

Królem polowania został kol.Leszek Andrzejczak

A9B8