Aktualności

26.01.2019 Polowanie zbiorowe obw.215 Grudna

W dniu 26 January 2018 KŁ Ratusz 2 w Poznaniu zorganizował polowanie zbiorowe Hubertowskie na obw. 215 Grudna.

Królem polowania został Jacek Boguszyński

A9B8