Aktualności

01.02.2019 Myśliwska praca u podstaw

Myśliwi Koła Łowieckiego RATUSZ2 w Poznaniu gościli w jednej z poznańskich szkół gdzie mieli przyjemność zapoznać dzieci z "leśnymi mieszkańcami" czyli fauną i florą okolicznych lasów miejskich.
Dzieci poznały biologię gatunków takich jak żubr, łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, zając, kuropatwa, bażant i kaczka krzyżówka oraz dowiedziały się o współczesnej roli leśnika i myśliwego w środowisku. 
Dzieci zostały pouczone jak właściwie zachowywać się w lesie. W lekcji wykorzystano min. tablice edukacyjne zakupione przez nasze Koło w Grandel.pl.
A9B8