Aktualności

24.08.2018 Szacownie szkód łowieckich

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie uruchamia kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania szkodami łowieckimi. 

Studia podyplomowe Zarządzania szkodami łowieckimi stanowią ofertę dla samorządów gmin, starostw, urzędów wojewódzkich, lasów państwowych, strażników leśnych i łowieckich, zarządów kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego, a także organizacji i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz doradztwem rolniczym. Studia m. in. umożliwiają zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki łowieckiej i wybranych elementów ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwraca się na aktualne rozwiązania legislacyjne związane z prawem łowieckim. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę naukowców i praktyków.

Studia podyplomowe Zarządzania szkodami łowieckimi wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne dla uczestników postępowań w zakresie likwidacji szkód łowieckich. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie szacowania szkód łowieckich. Dodatkowo, będą przygotowani do pełnienia funkcji mediatora oraz biegłego sądowego.

Początek VI edycji - 17 listopada 2018.  

Zachęcamy do skorzystania z oferty tych unikatowych studiów podyplomowych!

Szczegółowych informacji udziela Kierownik studiów mgr Lesław Kula tel. 601 275 928

Zapisy prowadzi Dział Rekrutacji   

tel. 22 656 62 56 

e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl 

PoC: Anna Toruń, Specjalista ds.rekrutacjiDział Rekrutacji i Promocji Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro pokój 803A tel. 22 656 62 56