Aktualności

26.05.2018 Nowa strona na 95-lecie PZŁ

Polski Związek Łowiecki w ramach jubileuszu przygotował stronę internetową poświęconą obchodom 95-lecia PZŁ. Na stronie internetowej www.pzl95lat.pl znaleźć można ciekawostki i informacje między innymi dotyczące długoletniej działalności Polskiego Związku Łowieckiego oraz planowanych przedsięwzięć -  zarówno centralnych jak i  regionalnych.

W organizację wydarzeń włożono bardzo dużo zaangażowania, pracy i przede wszystkim serca, dlatego zależy nam, aby uczestniczyło w nich jak najwięcej osób - aby ułatwić możliwość obecności z nami w tych ważnych momentach zaplanowaliśmy transmisje on-line z wydarzeń (transmitowany będzie Kongres Kultury Łowieckiej oraz Koncert w Łazienkach Królewskich). Jesteśmy przekonani, że dzięki temu wiele osób, które z różnych względów nie mogły przeżywać wspólnie z nami 95- lecia PZŁ będą uczestniczyły w nich z komputerem czy telefonem w ręku.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym materiałem, który pierwszy raz został zebrany na jednej stronie internetowej!