Aktualności

26.04.2018 Konkurs Najlepszy Łowca Lisów

Nawiązując do informacji przekazanej na Nardzie Łowczych Kół Łowieckich w dniu 5 kwietnia br. oraz komunikatu w sprawie skupu skór drapieżników łownych pozyskanych w sezonie łowieckim 2017/2018 przekazanego kołom w mailu z dnia 20.11.2017 r. , Zarząd Okręgowy wzorem lat ubiegłych ogłasza konkurs na „Najlepszego Łowcę Lisów w sezonie łowieckim 2017/18”. Do udziału w konkursie należy zgłosić myśliwych, którzy pozyskali największą liczbę lisów i jenotów w obwodach Okręgu poznańskiego w sezonie 2017/18. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20 maja 2018 r.

Dla myśliwych, którzy w ub. sezonie pozyskali największą liczbę ww. drapieżników przewidziano cenne nagrody i okolicznościowe dyplomy.

Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 9 czerwca br. na Pikniku Myśliwskim w Zbrudzewie.