Aktualności

25.09.2017 - Kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu informuję, że w dniach 9 i 11 października br. (poniedziałek i środa) odbędzie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego w Poznaniu ul. Libelta 37, początek godz. 9.00.

Koszt kursu i egzaminu wynosi 470 zł. - wpłata wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ Poznań co najmniej na 3 dni przed szkoleniem. Wpłata jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia na kurs (nr konta 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449). W tytule przelewu należy wpisać: „kurs selekcjonerski".
Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić wyłącznie myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.
Myśliwi zamieszkali na stałe na terenie innych Okręgów są zobowiązani dostarczyć zgodę macierzystego ZO PZŁ na odbycie szkolenia i zdawanie egzaminu w ZO PZŁ Poznań (uwzględniamy skierowanie drogą elektroniczną w systemie informatycznym PZŁ).

Uwaga:

Zarząd Okręgowy nie informuje o rozpoczęciu szkolenia poszczególnych myśliwych zatem prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom uprawnionym do udziału w tegorocznym kursie.

Komunikat  przygotowano na podstawie informacji  ZO PZŁ Poznań ( http://www.pzl.poznan.pl )

Darz Bór