Aktualności

13.09.2017 Komunikat Zarządu - Pismo Nadleśnictwa Babki

Darz Bór

Zarząd KŁ nr 2 RATUSZ w Poznaniu przesyła do wiadomości członków koła pismo nadesłane przez Nadleśnictwo Babki w sprawie zaktualizowanych rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczania rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP.

Pismo dostępne po zalogowaniu do portalu "Władze"->Zarząd->Komunikaty Zarządu".

A9B8